Работата в УП за мен бе едно пътуване. В предмета заложих всичкия „теоретичен“ опит, добит от часовете по икономика и управление, на практика. Помогна ми да вникна по-дълбоко в себе си, в познанията и мисленето си. И най-важното, доразвих създалите се връзки с мои съученици. Бяхме екип с една цел, една мечта, едно сърце. Всички те ме научиха да мисля, преди всичко, за екипа, за фирмата. Научиха ме да дам най-доброто от себе си и да мисля по-мащабно. Работата във фирмата не бе само цел и задължение, а споделено удоволствие, удовлетворение и щастие.


Станислава Николаева Станева, УТФ СладКоМед – МИС ТФ ФЕСТ 2016, ПГИУ "Елиас Канети"- гр. Русе

Учебно предприятие ФСФ ООД ми дава възможност да съчетавам ученето с работата и удоволствието. То стимулира индивидуалната изява и личностното развитие, възпитава качества като отговорност, лоялност, колегиалност. Благодарение на работата в учебното предприятие се запознавам с нормативната база, законите, регламентиращи, дейността, с която се занимавам, имам възможност да контактувам с колеги от други учебни предприятия и по този начин да си изградя визия за реалните бизнес отношения и комуникации. Считам, че това ще бъде основа за успешна професионална реализация.


Александър Маринов, УТФ ФСФ, Университет за национално и световно стопанство - гр. София

Учебното предприятие е уникална идея, приключение, в което попаднах благодарение на учителката ми по икономика. Тренировъчната фирма събуди желанието ми да се развивам непрекъснато. Осъзнах, че предприемчивостта е в основата на успеха. Убедих се, че ученето е действие и практика, а не само теоретизиране и възпроизвеждане. Сега вече вярвам, че обучението може да бъде интересно, стига да имаш добър ръководител и да работиш с екип от креативни млади хора. Работата с документи, стратегическите подходи, гъвкавото планиране на дейностите, с отчитане на риска и задълбочен анализ на предполагаемите проблеми, са безценни компетентности, които изграждат човека като личност и като професионалист.


Владислава Валентинова Илиева, УТФ Флора Джуниър, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", гр.София

Our practice firm Mapa was very useful for my personal and professional development. It helped me to develop my ability to communicate. I used to consider myself as a rather reserved person, but the experience of representing my firm at a fair in Luxembourg allowed me to push all those fears away.

I was able to to approach the customers in an easy-going, yet professional way. Their feedback was really positive.
Since the work in a practice firm is very close to the reality of a job in a commercial or administrative environment, I developed my skills in accounting, wordprocessing, filing and communicating. Due to this I feel more prepared to face the labor market.


SophiaBoucetta - MAPA S.à.r.l., LycéeTechniqueduCentre, Luxembourg

Референция относно - Организиране и провеждане на обучения за учители

>>> вижте тук >>>

 


Славейка Иванова, директор, Национална търговска гимназия-Пловдив