RUSESL Еразъм+, KД3

Намаляване на ранното напускане на училище в гимназиалния курс чрез обучение в учебно предприятие (възраст 16-18год.) - 2018-2020

Повече ...

Информация за проекта

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформи в политиката – Социално включване чрез образование, обучение и младежки дейности

RUSESL e абревиатура от Reducing Upper Secondary Early School Leaving with Practice Enterprise / Намаляване на ранното напускане на училище в гимназиалния курс чрез обучение в учебно предприятие/.

Цел: Намаляване на ранното напускане на училище и придобиване на предприемачески умения в горен курс на средното училище (възраст16-18 г.), чрез използване на метода „учебно предприятие“.

Партньори:

Германия: EUROPEN/PENInternational – Световна организация на УП – P1 - координатор

Испания:  Inform Fondation – Inform - (централа на УП в Испания) – Р2

                    ETP Xavier Ecola Technico Professional – училище – P3

България: Център за учебно-тренировъчни фирми, МОН, централа на УП – P6

                    СУ „ Асен Златаров“, гр. Шабла – P7

Италия:   Instituto Don Calabria - Simulimpresa (централа на УП в Италия) – P4

                  ITES Roberto Valturio – училище – P5

Литва:    LIBA – НПО – P8

               Vocational Education and Training Centre Zirmunai – училище – P9

Дейности и резултати:

1. НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ И СТАТИСТИКА ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ - БЪЛГАРИЯ

Целева група – ученици на възраст 16-18 години

2. Преждевременното напускане на училище СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

 в БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, ЛИТВА, ИСПАНИЯ

 3. НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ. Ръководство за приложение