Еразъм+, KД3

Намаляване на ранното напускане на училище в гимназиалния курс чрез обучение в учебно предприятие (възраст 16-18год.) - 2018-2020

Повече ...