Обучение за ръководители на учебни предприятия, 2021

20.08.2021

Центърът за учебно-тренировъчни фирми /ЦУТФ/ организира семинар за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: „Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа

Работен режим на ЦУТФ - Центърът за учебно-тренировъчни фирми осигурява он-лайн обучение за работата на учебните предприятия.

13.03.2020

В периода на епидемията от COVID-19 Центърът за учебно-тренировъчни фирми осигурява възможност за он-лайн обучение чрез своята интернет страница www.buct.org.