Работен режим на ЦУТФ - Центърът за учебно-тренировъчни фирми осигурява он-лайн обучение за работата на учебните предприятия.

13.03.2020

В периода на епидемията от COVID-19 Центърът за учебно-тренировъчни фирми осигурява възможност за он-лайн обучение чрез своята интернет страница www.buct.org.