Мобилност - Партньорства

Създаване на интерактивно помагало с комикси за обучение попредприемачество в професионалното образование и обучение – 2012-2014