FETLED

Гъвкави средства за обучение за развитие на лидерски умения

Координатор: LIBA, Литва

Партньори:

EUROPEN-PENInternational, Германия

INFORM, Испания

ЦУТФ, България

Създване на он-лайн учебни средства и набор от ресурси за развитие и тестване на лидерски умения за обучавани в учебно-тренировъчни фирми.

 

Повече...