FETLED

FETLED    Гъвкави средства за обучение за развитие на лидерски умения

Координатор: LIBA, Литва

Партньори:

EUROPEN-PENInternational, Германия

INFORM, Испания

ЦУТФ, България

Създване на он-лайн учебни средства и набор от ресурси за развитие и тестване на лидерски умения за обучавани в учебно-тренировъчни фирми.

 Оценете своите лидерски умения. Прочетете още ...

SkillBox ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ - ВЪВЕДЕНИЕ

1. Въпросник

2. РЕЗУЛТАТИ

3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

4. СКАЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

5. МАТЕРИАЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИДЕРСКИТЕ УМЕНИЯ

Повече...