Обучение за ръководители на учебни предприятия

03.08.2022

Центърът за учебно-тренировъчни фирми /ЦУТФ/ организира семинари за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: „Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа

Обучение за ръководители на учебни предприятия

16.10.2020

Центърът за учебно-тренировъчни фирми /ЦУТФ/ организира семинар за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: „Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа

Обучение за ръководители на учебни предприятия

13.09.2018

Центърът за учебно-тренировъчни фирми /ЦУТФ/ организира семинар за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: „Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа