Обучение за ръководители на учебни предприятия

05.09.2019

Семинар за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: 

„Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа /24 присъствени и 8 неприсъствени/. 

Организатор на семинара: ЦУТФ

Лектори: експерти от ЦУТФ 

Място на провеждане: НАЦИД, Министерство на образованието, гр. София, бул. “ Г.М.Димитров″ 52А 

Дати: 02-04.10.2019

В програмата:

  • Центърът за УТФ в България – организация, дейност. Сътрудничество със Световната мрежа на учебните предприятия и националните центрове на други страни;
  • Процедури за регистрация на учебните предприятия – същност;
  • Работа с регистрите и службите на Центъра;
  • Система за разплащания в Мрежата на учебните предприятия;
  • Патентно ведомство. Инструменти за електронно подаване на заявки за марка на национално и европейско ниво. Нарушаване на права върху марки от учебни предприятия;
  • Практически упражнения за подготовка и за подаване на документи за вписване; 
  • Практически упражнения за работа с БУКТБАНК, БУКТНАП, Комисията за защита на личните данни и Патентното ведомство на ЦУТФ;
  • Дейности в Мрежата на учебните предприятия. Конкурси.
  • Проекти на ЦУТФ

Всички нови ръководители на УТФ трябва да преминат обучението.

Моля, заявете участие, като попълните ЗАЯВКАТА и я изпратите на: info@buct.org до 24.09.2019 г.