Обучение за ръководители на учебни предприятия

16.10.2020

Семинар за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: 

„Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа /24 присъствени и 8 неприсъствени/. 

Организатор на семинара: ЦУТФ

Лектори: експерти от ЦУТФ 

Място на провеждане: София, Сградата на НАЦИД, бул. Г.М. Димитров №52А, зала 208, ет. 2

Дати: 11-13.11.2020 г.

В програмата:

  • Центърът за УТФ в България – организация, дейност. Сътрудничество със Световната мрежа на учебните предприятия и националните центрове на други страни;
  • Процедури за регистрация на учебните предприятия – същност;
  • Практически упражнения за подготовка и за подаване на документи за вписване; 
  • Работа с регистрите и службите на Центъра;
  • Система за разплащания в Мрежата на учебните предприятия;
  • Практически упражнения за работа с БУКТБАНК, БУКТНАП, Комисията за защита на личните данни и Патентното ведомство на ЦУТФ;
  • Дейности в Мрежата на учебните предприятия. Конкурси.
  • Проекти на ЦУТФ

Всички нови ръководители на УТФ трябва да преминат обучението.

Моля, заявете участие, като попълните  ЗАЯВКАТА и я изпратите на: info@buct.org до 28.10.2020 г.