Семинар за учители, организиран от Патентно ведомство и ЦУТФ

05.10.2018

На 2 и 3 октомври 2018 г. Патентно ведомство на Република България и Центърът за учебно-тренировъчни фирми организираха семинар по въпросите на търговската марка и промишления дизайн като елементи на корпоративната идентичност и тяхната регистрация и защита.

Събитието беше част от дейностите на Патентно ведомство на Република България и Службата на европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO),  в изпълнение на Програмата на EUIPO за сътрудничество с националните ведомства на държавите - членки на ЕС.

Програма

Участници: 51