Изиквания за работа в Мрежата на учебно-тренировъчните фирми в България

05.09.2019

Центърът за учебно-тренировъчните фирми организира семинар (работна среща) /4 учебни часа/ за ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: "Изиквания за работа в Мрежата на учебно-тренировъчните фирми в Българиял. Работа с регистрите и службите на ЦУТФ".

Ще бъдат разгледани следните теми:

1.Защита на личните данни - регламент ЕС 2016/678 (GDPR) и приложение в Мрежата на тренировъчните фирми

2.БУКТБАНК. Виртуален банков клон на БУККТБАНК. Работа с приложението за интернет банкиране на БУКТБАНК”. 

3.Работа с Учебна борса на EUROPEN-PENInternational.

4.Регистрация на тренировъчните фирми в базата данни на Световната мрежа на учебните предприятия

5. Проектите на ЦУТФ - резултати

Място на провеждане: НАЦИД, МОН, гр. София, бул. “ Г.М. Димитров″ 52А

Дата: 04.10.2018 от 10:00 часа

ЗАЯВКА за участие изпращайте на info@buct.org of 24.10.2019 г.