Обучение за ръководители на учебни предприятия

03.08.2022

Важна част от дейността на ЦУТФ е обучението на учители за ръководители на учебни фирми. Ръководителят на учебната фирма в неговата нова роля на част от екипа, консултант и посредник между училището и бизнеса, се нуждае от допълнителна квалификация за придобиване на бизнес и предприемачески умения, както и за подобряване на езиковите и дигиталните си умения. ЦУТФ провежда първоначално обучение за ръководители на  УТФ  и  други обучения за работа в учебно тренировъчна фирма по заявка на учебни институции и в партньорство с бизнеса и с държавната администрация.


Училищата подават заявка за обучение на нови ръководители в периода 01-20.09 на имейл info@buct.org

ЗАЯВКА