Обучение за ръководители на учебни предприятия 2021

20.08.2021

Обучението ще се проведе от 06.10 до 08.10.2021 г. в гр. София, в сградата на НАЦИД.

Заповече информация:

Ирина Добриянова  - 0877679174

Мая Цветанова - 0877679173