Обучение за ръководители на учебни предприятия 01-03.02.2023

01.12.2022

Важна част от дейността на ЦУТФ е обучението на учители за ръководители на учебни фирми. Ръководителят на учебната фирма в неговата нова роля на част от екипа, консултант и посредник между училището и бизнеса, се нуждае от допълнителна квалификация за придобиване на бизнес и предприемачески умения, както и за подобряване на езиковите и дигиталните си умения. ЦУТФ провежда първоначално обучение за ръководители на  УТФ  и  други обучения за работа в учебно тренировъчна фирма по заявка на учебни институции и в партньорство с бизнеса и с държавната администрация.


Училищата подават заявка за обучение на нови ръководители до 23.12.2022  на имейл info@buct.org

ЗАЯВКА