Новото в работата на Регистрите и службите на ЦУТФ

18.09.2018

Центърът за учебно-тренировъчните фирми организира семинар (работна среща) /4 учебни часа/ за ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: “Новите изисквания за работа с регистрите и службите на Центъра за УТФ“. Ще бъдат разгледани следните теми:

1.Новите изисквания за защита на личните данни - регламент ЕС 2016/678 (GDPR) и прилагането им в Мрежата на тренировъчните фирми

2.БУКТБАНК. Виртуален банков клон на БУККТБАНК. Работа с приложението за интернет банкиране на БУКТБАНК”. 

3.Работа с Учебна борса на EUROPEN-PENInternational.

4.Регистрация на тренировъчните фирми в базата данни на Световната мрежа на учебните предприятия

Място на провеждане: Център за подготовка на ученици за олимпиади, Министерство на образованието, гр. София, бул. “ Драган Цанков″ 21А

Дата: 01.10.2018

Участници: 23