Еразъм+, KД2

Учебните предприятия  – иновативно образователно решение срещу ранното напускане на училище (възраст 14-16 год.) - 2014-2016