Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации

Учебно-тренировъчните фирми в задължителния учебен план на институциите за професионално обучение, 2011-2013