Информационна кампания "Бъдещите лидери в селското стопанство"

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ се изпълнява от Агенция СТРАТЕГМА ООД в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Проектът е финансиран в рамките на покана за представяне на предложения 2017/C 339/07 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Общата цел на информационната кампания е да повиши  доверието на българските граждани към Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз (и политиките на ЕС като цяло) и да насърчи разпознаването на приноса на тази политика за развитието на националното ни селско стопанство, опазването на висококачествените български продукти, опазването на българската природа и съживяването на селските райони.

Специфичните цели на кампанията са:

• Разпространение на информация за Общата селскостопанска политика и нейното развитие сред българската общественост с фокус върху приноса на Общата селскостопанска политика за българското селско стопанство и ползите, които то носи на българските граждани;

• Разясняване на концепцията за иновации в селските райони  и приноса на Общата селскостопанска политика за развитието на иновации в  селските райони на Европа;

• Повишаване на интереса на учащите (в училища и университети) към живота в селските райони  и неговите предимства;

• Привличане на вниманието на младите към фермерството като професия и възможност за развитие на кариера.


Кампанията е насочена към учениците и учителите от средните училища и университетите и към широката публика.

В рамките на информационната кампания ще бъдат изпълнени следните дейности:

• Развитие на нов модул „учебни ферми“ в две пилотни училища, които прилагат практиката учебна фирма в учебните си планове;

• Разработване на четири типа информационни и аналитични материали, насочени към широката публика;

• Провеждане на 6 Семинара под формата на дискусии „Модерен фермер“ със студенти в университетите;

• Организиране на онлайн Номинации за модерна българска ферма, церемония по награждаване и издаване на албум с номинираните ферми.

• Редовно представяне на актуални новини и информация в продължение на 10 месеца – публикуване на новини, информационни материали, аудиовизуални материали;

• Информационни щандове на 3 тематични събития за представяне и разпространение на информационните продукти, разработени в рамките на кампанията  и директен контакт с целевите групи. 


Повече за проекта и интересни факти за иновациите в селското стопанство можете да видите на http://cap.europe.bg