Покана за сътрудничество

15.03.2024

Професионално училище от Тарагона (Испания), в което работят учебни фирми, търси възможности за сътрудничество с колеги-учители, ръководители на учебни фирми, по програма Erasmus+ (Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги/Job shadowing).

За контакти:

Silvana Ribelles

Cap de Departament d Administracio I Gestio

depadm@vidalibarraquer.net

http://www.vidalibarraquer.net