За първи път Balkan Youth Challenge

07.02.2024

Регистрирайте се тук!

Проект BRIDGE – СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ЗА УЧЕНЕ, ОСНОВАНО НА МЛАДЕЖКА РАБОТА

Balkan Youth Challenge - паралелни събития в хибриден формат.

BALKAN YOUTH CHALLENGE 15.02.2024 

Програма

12:30-12:45  Добре дошли – откриване

12:45-13:00 

Професионалното образование и бизнеса (Босна и Херцеговина, България)

13:15-13:30  Обявяване на бизнес заданието 

13:30-15:30  Панелна дискусия 

Значение на учебните фирми в професионалното образование и обучение

Проект BRIDGE. Учебните предприятия в страните партньори – състояние и предизвикателства

15:30-16:45  Презентации на отборите-състезатели

16:45-17:00  Обявяване на победителите