Еразъм+ за участие в състезания в ПОО

30.01.2024

Възможност за финансиране на участието на ученици в международни състезания в рамките на панаирите на учебните предприятия по програма Еразъм+ - професионално образование:

МОБИЛНОСТ НА УЧЕЩИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

МОБИЛНОСТ НА УЧЕЩИ

Участие в конкурси за умения в областта на ПОО (от 1 до 10 дни)

Обучаващите се в рамките на ПОО могат да участват в международни секторни събития, при които състезателната демонстрация на умения е от основно значение за популяризиране, признаване и обмен на опит, ноу-хау и технологични иновации в ПОО. Предвидено е финансиране и за членовете на персонала, наставниците или експертите, които придружават учещите по време на дейността.