ТФ ФЕСТ 2023

13.03.2023

Организаторите няма да имат възможност да осигурят настаняване на участниците в близост до Международен панаир Пловдив, поради което се налага училищата сами да организират пътуването и хотелското настаняване на състезателите и придружаващите ги лица. Според одобрената план-сметка ЦУТФ ще изплати срещу фактура по 50 лв. за една нощувка, общо 100.00 лв. на участник.

Редът за изплащане на средствата, предвидени за участниците в ХХVІ Международен панаир ТФ ФЕСТ 2023, ще бъде изпратен до директорите на училищата-участници.