PEN Worldwide Monthly Trade Days 2023

25.01.2023

Дни на търговията 2023

Организират се всеки месец в различно време, така че всички да могат да участват.

Организатор: PEN Worldwide.

14 февруари 2023 година – регистрирайте се за участие

За повече информация, вижте информационната брошура, както и връзките по-долу.

Event Information Webpage Link - информация

Event Registration Page Link - регистрация

PEN "How to" Videos Playlist Link – видео помощник