Обучениe за ръководители на учебни предприятия

01.12.2022

ЦУТФ  ще проведе първоначално обучение за ръководители на  УТФ  от 01 до 03.02.2023 в София в сградата на НАЦИД, бул. Г.М. Димитров №52А. 

Моля, попълнете заявка за участие и я изпратете на имейл: info@buct.org до 23.12.2022.