Първи виртуален панаир на учебни предприятия в Испания

13.01.2021

За допълнителна информация: https://virtualsefeden.weebly.com/ 

Няма такса за регистрация на щанд. Учебните фирми, които преди началото на Панаира качат промоционално видео в Instagram/Facebook,като използват #virtualSEFED, ще спечелят 10.000 Евро, с които ще бъде захранена банковата им сметка.