Проект на Патентно ведомство в сътрудничество с ЦУТФ

14.09.2019

Патентно ведомство на Република България награди победителите в състезание по защита на интелектуалната собственост.

Във връзка с изпълнението на Договор за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Патентно ведомство на Република България, с партньор Центъра за учебно-тренировъчни фирми към Министерство на образованието и науката, от 12 до 14 септември 2019 г., проведе обучение на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си.“.

Стана традиция в началото на учебната година експерти от Патентно ведомство на Република България, съвместно с Центъра за учебно-тренировъчни фирми да провеждат обучения за учители, преподаватели и директори по въпросите за защита на интелектуалната собственост, но за първи път Патентно ведомство на Република България организира специална обща програма за учители и ученици. За първи път беше представена и гледната точка на бизнеса за важността на темата за всяко едно предприятие.

Програмата включваше лекции, практически упражнения, работа в екип за създаване на съвместни проекти и идеи, както и провеждане на състезания за защита на индустриалната собственост – марка и дизайн от ученическите отбори.

Участниците придобиха знания по въпросите на търговската марка и промишления дизайн като елементи на корпоративната идентичност, запознаха се с процедурите за тяхната регистрация и защита и придобиха ключови умения за успешно разработване и защита на марка на учебно-тренировъчна фирма. 

Беше представено Учебното патентно ведомство към Центъра за учебно-тренировъчни фирми (единственото учебно патентно ведомство в Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN-PENInternational) и сътрудничеството между Центъра за учебно-тренировъчни фирми и Патентно ведомство на Република България, ползите и бъдещите възможности. 

Вторият ден от семинара включваше практически упражнения, чрез които да бъдат представени знанията, придобити по време на теоретичната част. Учениците работиха в екипи, за да представят своята гледна точка за обектите на индустриалната собственост и мястото им в тяхното ежедневие. Изготвените презентации бяха представени от отборите пред сформирано жури от експерти от Патентно ведомство на Република България. 

Учениците и учителите получиха сертификати за участие, грамоти и медали.

Участници – 36 ученици и 18 учители от : 

БотевградПрофесионална гимназия по техника и мениджмънт“Хр.Ботев“

БургасПрофесионална търговска гимназия

ВарнаСУ "Димчо Дебелянов"

ВарнаВарненска търговска гимназия "Г.С.Раковски"

Велико ТърновоСтаропрестолна професионална гимназия по икономика

ВрацаПрофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство

ГабровоПрофесионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов"

ИсперихПГ по селско стопанство „Хан Аспарух"

КърджалиПрофесионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“

ПловдивНационална търговска гимназия

СанданскиЗемеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“

СмолянПрофесионална гимназия по икономика „Карл Маркс“

СофияНационална търговско-банкова гимназия 

СофияНационална финансово-стопанска гимназия

СофияПрофесионална гимназия по транспорт "Макгахан"

Червен брягТърговска гимназия "Васил Априлов"

 

14.09.2019, София