Учебно предприятие

Учебното предприятие/учебно-тренировъчна фирми/тренировъчна фирма е иновативна среда за обучение по предприемачество и бизнес администрация.

В учебното предприятие се придобиват професионални и технически умения, както и така наречените "меки умения" за работа в екип, успешна комуникация, управление на времето и др. Чрез метода "учене чрез правене" УП дава възможност за приложение и усъвършенстване на езикови и дигитални компетенции. В мотивиращата среда на УП ученето е като роля и игра, то е иновативно, креативно и полезно за всеки.

Да учиш на границите на реалността

Програма за работа в учебно предприятие_икономист

Програма за работа в учебно предприятие_банково_дело

Програма за работа в УП - 60 часа

 

Учебните предприятия по света и у нас

Предприемачеството в образованието -  разбиране, развитие, насоки и добри практики - сп.INFOСвят - издание на НАЦИД

***

New York Times about the Practice Enterprise concept in France for unemployed adults 

  Pourquoi des entreprises fictives avec de faux employés ? [chômage]

Hundreds of Imaginary Companies Teach U.S. Students How To Run A Business