Списък на учебните институции, регистрирани в ЦУТФ

Учебна институция
Град
Брой фирми
Специалности
1 Средно училище Св.св.Кирил и Методий село Крупник 2 Икономическо информационно осигуряване
2 Средно училище Христо Ботев село Долни Цибър 1 Търговия на едро и дребно
3 Професинална гимназия по икономика Иван Илиев Благоевград 8 Банково дело, Икономика и мениджмънт, Оперативно счетоводство, Икономическа информатика
4 Търговска гимназия Бургас 12 Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Бизнес - администрация, Банково дело
5 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Кольо Фичето Бургас 3 Недвижими имоти
6 Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм Бяла (Област Варна) 2 Производство на кулинарни изделия и напитки, Организация на обслужването в хотелиерството
7 Старопрестолна професионална гимназия по икономика Доктор Петър Аладжов Велико Търново 4 Икономическа информатика, Електронна търговия
8 Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца 3 Електронна търговия
9 Професионална гимназия Димитър Маринов Вълчедръм 1 Малък и среден бизнес
10 Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров Горна Оряховица 3 Електронна търговия, Банково дело
11 Средно училище Христо Смирненски Гулянци 1 Икономика и мениджмънт
12 Професионална гимназия по селско стопанство Хан Аспарух Исперих 1 Икономическа информатика
13 Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов Кърджали 8 Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Банково дело
14 СУ Иван Вазов гр. Мездра Мездра 2 Електронна търговия
15 Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки Проф. арх. Стефан Стефанов Монтана 1 Строителство и архитектура
16 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик 10 Икономическа информатика, Митническа и данъчна администрация, Малък и среден бизнес, Икономика и мениджмънт
17 Техническа професионална гимназия Никола Йонков Вапцаров Радомир 1 Икономическа информатика
18 Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев Сандански 4 Електронна търговия, Икономическа информатика
19 Национална търговско-банкова гимназия София 60 Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Оперативно счетоводство, Бизнес - администрация, Икономическа информатика, Електронна търговия
20 Национална финансово-стопанска гимназия София 12 Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика
21 Частна професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси София 5 Банково дело
22 Търговска гимназия Княз Симеон Търновски Стара Загора 8 Оперативно счетоводство, Търговия на едро и дребно, Икономика и мениджмънт, Електронна търговия
23 Средно училище Св. Климент Охридски Троян 2 Икономическа информатика
24 Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров Хасково 5 Икономическа информатика, Оперативно счетоводство, Банково дело, Митническа и данъчна администрация, Електронна търговия
25 Професионална гимназия по селско стопанство Чирпан 1 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
26 СУ Асен Златаров Шабла 2 Организация на туризма и свободното време, Бизнес - услуги
27 Професионална гимназия по икономика - Шумен Шумен 8 Икономика и мениджмънт, Банково дело, Оперативно счетоводство, Електронна търговия