Списък на учебните институции, регистрирани в ЦУТФ

Учебна институция
Град
Брой фирми
Специалности
1 Средно училище Христо Ботев село Опан 1 Административно обслужване
2 СУ Васил Левски Ардино 1 Икономическа информатика
3 Професионална гимназия Цар Иван Асен ІІ Асеновград 1 Електронна търговия
4 Професионална гимназия по икономика Иван Илиев Благоевград 8 Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика, Оперативно счетоводство, Бизнес - администрация
5 Търговска гимназия Бургас 12 Бизнес - администрация, Икономика и мениджмънт, Банково дело, Оперативно счетоводство
6 Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров Варна 9 Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Бизнес - администрация, Електронна търговия, Икономическо информационно осигуряване
7 Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски Варна 13 Митническа и данъчна администрация, Икономика и мениджмънт, Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика, Бизнес - администрация
8 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски Варна 1 Недвижими имоти
9 Средно училище Димчо Дебелянов Варна 5 Продавач - консултант
10 Старопрестолна професионална гимназия по икономика Велико Търново 6 Банково дело, Икономическа информатика, Оперативно счетоводство, Електронна търговия
11 Професионална гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов Велинград 1 Бизнес - администрация
12 Професионална гимназия Проф. д-р Асен Златаров Видин 1 Икономика и мениджмънт
13 Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца 3 Електронна търговия, Търговия на едро и дребно
14 СУ Никола Войводов Враца 2 Икономическа информатика
15 Средно училище Св. Паисий Хилендарски Върбица 1 Малък и среден бизнес
16 Професионална гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров Горна Оряховица 3 Електронна търговия, Банково дело, Оперативно счетоводство
17 Неврокопска професионална гимназия Димитър Талев Гоце Делчев 4 Икономическа информатика, Оперативно счетоводство
18 Средно Училище Христо Смирненски Гулянци 2 Икономика и мениджмънт
19 Професионална гимназия по облекло и стопанско управление Дупница 2 Икономика и мениджмънт
20 Професионална гимназия по селско стопанство Хан Аспарух Исперих 1 Икономическа информатика
21 Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт Казанлък 2 Икономическа информатика
22 Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм Казанлък 3 Икономика и мениджмънт, Електронна търговия
23 Средно училище Любен Каравелов Копривщица 1 Малък и среден бизнес
24 Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов Кърджали 6 Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Банково дело
25 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Йордан Захариев Кюстендил 8 Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика, Бизнес - администрация
26 Природоматематическа гимназия Проф. Емануил Иванов Кюстендил 4 Програмно осигуряване, Компютърна графика
27 Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт Н.Й.Вапцаров Левски (град) 1 Икономическо информационно осигуряване
28 Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие Александър Стамболийски Лозница (град) 1 Земеделско стопанство
29 Професионална гимназия Васил Димитров Мадан 1 Икономическа информатика
30 Средно училище Иван Вазов Мездра 2 Електронна търговия
31 Финансово-стопанска професионална гимназия Васил Левски Монтана 4 Икономика и мениджмънт, Митническа и данъчна администрация
32 Професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски Павликени 2 Бизнес - администрация
33 Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик 12 Икономическа информатика, Оперативно счетоводство, Митническо и данъчно обслужване , Икономика и мениджмънт, Икономика и мениджмънт, Малък и среден бизнес, Малък и среден бизнес
34 Професионална гимназия по икономика - Перник Перник 9 Бизнес - администрация, Икономическа информатика, Електронна търговия, Икономическа информатика, Икономика и мениджмънт
35 Професионална гимназия по икономика и туризъм проф.д-р Асен Златаров Петрич 3 Икономика и мениджмънт, Бизнес - администрация
36 Професионална гимназия по електроника и химични технологии Проф. Асен Златаров Плевен 2 Електронна търговия
37 Национална търговска гимназия Пловдив 12 Банково дело, Икономика и мениджмънт, Митническа и данъчна администрация, Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Търговия
38 Математическа гимназия Академик Кирил Попов Пловдив 3 Компютърна графика
39 СУ св.св. Кирил и Методий Пордим 1 Земеделско стопанство
40 Средно училище проф. д-р Асен Затаров Първомай 1 Икономическо информационно осигуряване
41 Професионална гимназия по селско стопанство Васил Левски Първомай 2 Земеделско стопанство
42 Професионална гимназия по икономика Робер Шуман Разград 6 Митническа и данъчна администрация, Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт
43 Разложка професионална гимназия Никола Стойчев Разлог 2 Икономическа информатика
44 Професионална гимназия по икономика и управление Елиас Канети Русе 6 Банково дело, Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт
45 Професионална техническа гимназия Никола Й. Вапцаров Самоков 5 Икономика и мениджмънт, Горско и ловно стопанство, Електрообзавеждане на производството, Системно програмиране
46 Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев Сандански 2 Икономическа информатика
47 Професионална гимназия Велизар Пеев Своге 2 Икономика и мениджмънт
48 СУ Константин Константинов Сливен 1 Спедиция, транспортна и складова логистика
49 Национална финансово-стопанска гимназия София 8 Икономика и мениджмънт
50 Национална търговско-банкова гимназия София 60 Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Оперативно счетоводство, Бизнес - администрация, Икономическа информатика, Електронна търговия
51 Частна професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси София 2 Банково дело
52 23 Средно училище Фредерик Жолио-Кюри София 3 Предприемачество и мениджмънт
53 Професионална гимназия по транспорт Макгахан София 1 Спедиция, транспортна и складова логистика
54 Нов български университет София 3 -
55 Университет за национално и световно стопанство София 3 -
56 Търговска гимназия Княз Симеон Търновски Стара Загора 10 Оперативно счетоводство, Банково дело, Икономика и мениджмънт, Електронна търговия, Бизнес - администрация
57 Средно училище Св. Климент Охридски Троян 2 Икономическо информационно осигуряване
58 Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров Хасково 11 Икономическа информатика, Оперативно счетоводство, Банково дело, Митническа и данъчна администрация, Икономика и мениджмънт, Електронна търговия
59 Търговска гимназия Васил Е. Априлов Червен бряг 1 Икономика и мениджмънт
60 Професионална гимназия по селско стопанство Чирпан 1 Селски туризъм
61 Средно училище Асен Златаров Шабла 1 Организация на туризма и свободното време
62 Професионална гимназия по икономика Шумен 8 Икономика и мениджмънт, Банково дело, Оперативно счетоводство, Застрахователно и осигурително дело
63 Професионална гимназия по икономика Георги Стойков Раковски Ямбол 2 Икономическа информатика, Митническа и данъчна администрация