Публикации

РОГ БГ ПОДКАСТ 012 - Дария Маврудиева с нашите партньори от Сдружение Асоциация за международно обществено развитие АМОР


Учебно-тренировъчни фирми сключиха над 6000 сделки за 28 млн. лв., Монитор, 12.05.2020


Трамплин за намиране на работа - по света ползват тренировъчните фирми като заместител на дуалното обучение, за преквалификация на възрастни хора и за ресоциализация на лишени от свобода - АзБуки, бр.4, януари 2019

 

 

 

 

 

 

 
Младежи развиват 327 учебни фирми - АзБуки, бр.2, януари 2019
 

Учебно-тренировъчните фирми – една възможност учениците да усетят риска на предприемачеството и насладата от успеха - БНР, 25.09.2017 г.

Интегрирано обучение с тренировъчни фирми в България - БлумбъргТВ, 03.05.2017 г.
Среща на училището и бизнеса на Международния панаир в Пловдив - БНТ, 27.04.2017 г.
Семинар "Интелектуалната собственост в българските училища",11.09.2017 г. 
Тренировъчни фирми обучават млади предприемачи - БНТ, 06.03.2015
НАГРАДА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - МИЕТ, 2012 г.
 95 учебни фирми “търгуваха” на панаир -  в-к Капитал, 24 Май 2002