Партньори

Сдружение “Българска тренировъчна централа”
Международен панаир - Пловдив
Съвет на жените в бизнеса в България
Патентно ведомство на Р. България
Национална търговска гимназия, Пловдив
Български форум на бизнес лидерите
АМОР - Асоциация за международно обществено развитие
Висше училище по застраховане и финанси
Варненски свободен университет
Университет за национално и световно стопанство
Нов български университет
Шуменски университет „Паисий Хилендарски"

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт


МЕДИЕН ПАРТНЬОР: