Нормативна уредба

 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

ДВ. бр. 54 от 29.06.2018

Политика за защита на личните данни

Бюджет 2022 г.

Бюджет 2021 г.              Баланс 2021 г.

Бюджет 2020 г.              Баланс 2020 г.

Бюджет 2019 г.                     Баланс 2019 г.

 


Бюджет 2018 г.                                   Отчет за приходи и разходи 2018 г.

Изпълнение на бюджета 2018 г.      Баланс 2018 г.

 

Бюджет 2017 г. уточнен                      Отчет за приходи и разходи 2017 г.

Бюджет 2017 г.