Нормативна уредба

 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

ДВ. бр. 54 от 29.06.2018