Нормативна уредба

 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

ДВ. бр. 54 от 29.06.2018

Политика за защита на личните данни


Бюджет 2021 г.

Бюджет 2020 г.

Бюджет 2019 г.


Бюджет 2018 г.                                   Отчет за приходи и разходи 2018 г.

Изпълнение на бюджета 2018 г.      Баланс 2018 г.

 

Бюджет 2017 г. уточнен                      Отчет за приходи и разходи 2017 г.

Бюджет 2017 г.