Награди

Награди и международно признание:

Година

Награда

От

Място на награждаване

2008

Най-добра практика от България „Образование и обучение за предприемачество“

МИЕ, ЕК

Блед, Словения

2009

Най-добра практика от България „Творчество в предприемачеството“

МИЕ, ЕК

Стокхолм, Швеция

2009

Национален първенец в Европейски награди за предприемачество – България 2010

МИЕТ

МИЕТ, София

2010

Специална награда на Български форум на бизнес лиерите за добри социално отговорни практики на малко или средно предприятие - категория „Инвеститор в обществото“

БФБЛ

София

2010

Сертификат за отлични резултати „Насърчаване на предприемаческия дух“

ЕК

Мадрид, Испания

2015

Годишни награди за значими постижения в бизнеса Категория Инвестиции в образованието и бъдещето на България

VIP

Къмюникейшънс

София