Екип

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА, директор
Дария Маврудиева е магистър по икономика. Завършила е Университета по икономика и търговия гр. Полтава, Украйна, специалност „Търговия и маркетинг“. Получава педагогическа правоспособност в УНСС и има трета професионално-квалификационна степен като учител по икономически дисциплини. Изучавала е мениджмънт на образованието на възрастни в НБУ.
Работила е в УНСС и в Национална финансово стопанска гимназия като учител, а от септември 1995 г. и като помощник-директор.
През 1995 г. основава Центъра за учебно-тренировъчни фирми и от 2001 г. е негов директор. 
 Владее свободно руски език, ползва английски и немски език.
 
 
ИРИНА ДОБРИЯНОВА, главен експерт
Завършила е Българска филология с втора специалност английски език в Софийски университет „Кл. Охридски“. Педагогическият и стаж включва над 20 години в средното образование и в обучението за възрастни. Работила е като учител по английски език, учител по български език и литература, помощник директор, ръководител на УТФ.
В Центъра за учебно-тренировъчни фирми е от 2003 г. и отговаря за работата на Агенция по вписванията.
Владее английски език, ползва руски език.
 
МАЯ ЦВЕТАНОВА, експерт
Възпитаник на Техническия университет гр. София, специалност „Автоматизация на производството“. Работила е в Техникум по електротехника „Христо Ботев“ гр. Монтана, Инструментален завод „Прециз“, Завод за Фитинги, Застрахователна компания „Гарант“, външнотърговска фирма „ПЕТЕКС Ко“ ООД
В Центъра за учебно-тренировъчни фирми е от 2016 г. и отговаря за работата на Национална агенция за приходите, Комисията за защита на личните данни и Банката. 
Владее свободно руски език и ползва английски език.