Обучение за нови ръководители на учебни предприятия

16.10.2020

Семинар за обучение на нови ръководители на учебно-тренировъчни фирми на тема: 

„Същност, основаване, регистрация и ръководство на учебно предприятие” – 32 учебни часа /24 присъствени и 8 неприсъствени/. 

Организатор на семинара: ЦУТФ

Лектори: експерти от ЦУТФ 

Място на провеждане: НАЦИД, Министерство на образованието, гр. София, бул. “ Г.М.Димитров″ 52А, ет.2, зала 208 

Възможност за настаняване: Център за подготовка на ученици за олимпиади, МОН - София, бул Драган Цанков №21А, ж.к. Изток, тел. 0888870330 Калоян Йорданов; u.centar@abv.bg

Дати: 11-13.11.2020,

НАЧАЛО: 09.30 часа


В ПРОГРАМАТА:

Центърът за УТФ в България – организация, дейност. Сътрудничество със Световната мрежа на учебните предприятия и националните центрове на други страни;

Работа с регистрите и службите на Центъра;

Процедури за регистрация на учебните предприятия – същност;

Практически упражнения за подготовка и за подаване на документи за вписване;

Система за разплащания в Мрежата на учебните предприятия;

Практически упражнения за работа с БУКТБАНК, БУКТНАП, Комисията за защита на личните данни и Патентното ведомство на ЦУТФ;

Дейности в Мрежата на учебните предприятия. Конкурси.

Проекти на ЦУТФ

Всички нови ръководители на УТФ трябва да преминат обучението.

 

Моля, заявете участие, като попълните ЗАЯВКАТА и я изпратите на: info@buct.org до 28.10.2020 г.