Информация за развитие на мрежата

Развитие на Мрежата от учебни предприятия в България 2021/2022 г.