Информация за развитие на мрежата

Развитие на Мрежата от учебни предприятия в България 1993-2019 г.